Το βιβλίο "ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ - Οδηγός στην Αποκρυπτογράφηση του" έχει εξαντληθεί
για το λόγο αυτό διατίθεται μια σύντομη περίληψη του στα Αγγλικά